Regulament Concurs Pitesti

Lorem ipsum dolor sit amet, cons

REGULAMENT CONCURS ”LOVE CONTEST”
20 martie 2023


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Organizatorul prezentului concurs este societatea New Rising Star SRL, cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, str. Sublocotenent Marcu, Nr. 44, Judet Arges, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul, J3/2038/2019, C.I.F. 41490201, reprezentata prin Paolo Brusasco in calitate de Administrator, si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) în VIVO MALL PITEȘTI, zona Food Court, fiind obligatoriu pentru toti participantii.
Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.unclejohn.ro.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI
Concursul este organizat si se desfasoara in ziua de 1 aprilie 2023, între orele 12.00 – 16.00, în VIVO MALL PITEȘTO, zona Food Court.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, cu conditia ca orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament sa fie supuse instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.
Informatiile date de participanti devin proprietatea Organizatorului si vor fi folosite doar in conditiile si termenii din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta pe teritoriul Romaniei.
Nu au dreptul de participare la aceasta campanie angajatii Uncle John si angajatii altor companii implicate direct sau indirect la organizarea promotiei, precum si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
Participarea la acest Concurs implica cunoasterea, respectarea si acceptarea, integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
Concursul se desfasoara exclusiv în VIVO MALL PITEȘTI, Calea București, nr 36, Pitești.

Inscrierile se fac accesând link-ul https://unclejohn.ro/love-contest-pitesti/ și urmând instrucțiunile sau urmând instructiunile de pe pagina oficiala de Instagram @unclejohnburgers.
In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii promotiei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si
fotografia lor pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta.

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR
4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS
Orice persoana care doreste sa se inscrie in Concurs poate participa fara a plati nicio taxa, in perioada 20 martie 2023, ora 12.00 și 31 martie 2023, ora 22.00. Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa completeze formularul: https://unclejohn.ro/love-contest-bucuresti/
Fiecare utilizator poate sa recomande concursul pe Instagram catre prietenii de pe Instagram sau pe Facebook.
Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta maximum 40 de concurenți.
Prin participarea la Concurs, participanții își dau acordul ca imaginea lor să poată fi folosită în scop comercial de brandul Uncle John, în promovările online, in termen nelimitat.
Prin participarea la eveniment, participantul declară pe propria răspundere că este clinic sănătos și apt pentru participarea la concurs de mâncat burger și nu suferă de alergii.
Prin participarea la eveniment, participanții își asumă faptul că orice conflict apărut între New Rising Star SRL și propria persoană va fi rezolvat doar pe cale amiabilă.

SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR
În cadrul concursului vor fi acordate 3 premii, după cum urmează:
Premiul 1 – 20 de meniuri GRATUITE la alegere din partea Uncle John Vivo Pitesti, valabile în perioada 1 – 30 aprilie 2023
Premiul 2 – 10 meniuri GRATUITE la alegere din partea Uncle John Vivo Pitesti, valabile în perioada 1 – 30 aprilie 2023
Premiul 3 – 6 meniuri GRATUITE la alegere din partea Uncle John Vivo Pitesti, valabile în perioada 1 – 30 aprilie 2023


Cum se desfăroară concursul
Concursul se va desfășura în cuplu, participanții trebuie să se prezinte la concurs însoțiți de un partener
Participanții la probe nu au voie sa se hrănească singuri, vor fi hrăniți de partener
6.2.1. Etapele Concursului
Prima etapa
Se califică in etapa urmatoare primele 10 cupluri (sau jumatate din cuplurile inscrise) care mănâncă cel mai repede sau cel târziu pana la expirarea a 5 minute de la inceputul probei un burger pus la dispoziție de organizator.
Pentru aceasta proba cuplul poate alege oricare dintre parteneri sa manance burgerul.

Pauza 10 minute intre probe.

6.2.2.
A doua etapa
Se califică în etapa următoare primele 5 cupluri (sau jumtate din cuplurile calificate in etapa a doua) care mânâncă cel mai repede sau cel târziu pana la expierarea a 4 minute de la inceputul probei un nou burger pus la dispoziție de organizator.
Pentru aceasta proba este obligatoriu ca burgerul sa fie mancat de partenerul din cuplu care nu a mancat la prima proba.
Pauza 10 minute intre probe.

6.2.3.
A treia etapa
Castiga concursul cuplul care mananca in cel mai scurt timp o porție mare de cartofi prăjiți.

Organizatorul își rezervă dreptul de a face modificări asupra regulamentului, caz în care va anunța participanții înainte de începerea concursului.

SECTIUNEA 7. NOTIFICAREA CASTIGATORILOR ŞI PREDAREA PREMIILOR
Castigatorii vor fi anuntati in ziua evenimentului.
Premiul intra in vigoare dupa 48 de ore de la terminarea concursului.
Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului.
Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data incheierii Concursului, catre Organizatorul prezentului concurs este societatea New Rising Star SRL, cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, str. Sublocotenent Marcu, Nr. 44, Judet Arges, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul, J3/2038/2019, C.I.F. 41490201, in atentia domnului Paolo Brusasco. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare suplimentara legata de prezentul concurs cu exceptia costurilor implicate de accesul prin internet la site-ul Concursului.
Premiile atribuite vor fi puse in posesia castigatorilor prin grija Organizatorului pana in data de 4 aprilie 2023, prin intermediul unui reprezentant New Rising Star SRL. Castigatorul este obligat sa prezinte reprezentantului Organizatorului copie dupa actul de identitate pentru validare.

SECTIUNEA 8. ANULAREA PREMIILOR
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula alocarea premiilor din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care alocarile de premii nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software.
Orice anulare prematura a alocarii de premii nu implica drepturi pentru participanti.
In cazul anularii alocarii premiilor, vor fi postate notificari adecvate in cadrul paginii de Facebook și Instagram Uncle John https://www.facebook.com/unclejohnburgers/, https://www.instagram.com/unclejohnburgers/
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 9. DESCALIFICAREA

9.1. Pentru siguranta participantilor, orice concurent care regurgizeaza in timpul concursului, incluzand pauzele dintre probe este descalificat.

SECTIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE
Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.
Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli suplimentare directe sau indirecte

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii precum si castigatorii premiilor declara in mod expres si neechivoc ca sunt de acord, cunosc si se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament, pe care le cunosc si le accepta, in mod integral si sunt de acord in mod expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie prelucrate de catre NEW RISING STAR SRL si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisă Organizatorului prin poştă, la adresa specificată în prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 13. LITIGII
13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, potrivit legii romane.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.unclejohn.ro.
Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

ORGANIZATOR

NEW RISING STAR SRL
Paolo Brusasco – Administrator

ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.